Greece

GREEK DEFENCE LEAGUE


GREEK DEFENCE LEAGUE
Ελληνική Αμυντική Λίγκα

Θέλουμε να δείξουμε το Ισλάμ είναι όχι μόνο μια θρησκεία, αλλά μια ιδεολογία η οποία δεν έχει καμία συμπόνια ή αγάπη. Το Ισλάμ πρέπει να εξαπλωθεί με το σπαθί σκοτώνοντας όποιον δεν πιστεύει τον Αλλά ως τον αληθινό Θεό και Muhammed ως μόνο προφήτης του.Αυτή η σελίδα είναι για να δείξει, τι το Ισλάμ είναι υπεύθυνος και γιατί δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει το Ισλάμ στην Ελλάδα.


%d bloggers like this: